real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
Home
Български (България) English (United Kingdom)
24.09.2012
Program To Improve the Tuberculosis Control in Bulgaria

На семинара се разгледаха проблемите на диагностиката, клиничното протичане и терапевтичното поведение при коинфекцията туберкулоза/ХИВ в България, политиката на доброволно консултиране и изследване за ХИВ, както и контрола на лечението на пациентите с туберкулоза. DOTS мениджърите и патронажните сестри получиха методически указания как да използват локалните бази дании на актуализираната Информационната система по туберкулоза в лечебните заведения в страната. 

Министерство на здравеопазването провежда единна и последователна политика за превенцията и контрола й. Израз на това беше приемането през месец май 2012 г. от Министерски съвет на нова Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБългария за периода 2012 – 2015 г. Тя е разработена в съответствие с препоръките на СЗО, международните стандарти и действащите законови разпоредби в страната.

Приоритети са наблюдението на пациентите за стриктното спазване на терапията особено в продължителната фаза на лечение, недопускане на прекъсване на лечението и спазване на мерките за инфекциозен контрол.

В резултат от съвместните действия на лечебни заведения и неправителствени организации в страната ни се наблюдава тенденция за намаляване на броя на регистрираните случаи на заболяването. През 2011 г. са регистрирани 2 407 болни с туберкулоза – с 242 по-малко в сравнение с 2010 г., когато са регистрирани 2 649 пациенти. Заболеваемостта от туберкулоза през 2011 г. е 27.9 на 100 000 население. За сравнение, през 2010 г. тя е 30.3 на 100 000.

Важен елемент от контрола на туберкулозата е своевременната диагностика и лечение на лицата с ко-инфекция ХИВ/туберкулоза. Туберкулозата е най-често срещаната опортюнистична инфекция, която причинява усложнения, влошаване на здравето и смъртен изход при лицата с ХИВ/СПИН. Това определя необходимостта от ранно диагностициране и адекватна терапия на тези пациенти.

232 000 лева са предвидени от бюджета на Министерство на здравеопазването през настоящата година за диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории и лекарства за профилактика на латентна туберкулозна инфекция, в това число: за диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории – 136 000 лв. и лекарства за профилактика на латентна туберкулозна инфекция – 96 000 лв.

През 2012 г. по двете програми по туберкулоза, финансирани от Глобалния Фонд, за лечебни заведения са предвидени общо 2  936 545 евро за ремонти, медицински изделия и медицинска апаратура, лекарства за лечение на пациенти с мултирезистентна туберкулоза и за ваучери за храна на пациенти с туберкулоза с мултилекарствена резистентност и пациенти от уязвимите групи.

От началото на годината Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария осигури допълнително финансиране от 440 817 евро за 29-те областни лечебни заведения по туберкулоза за превенция и контрол на заболяването.

 

Statistics

Content View Hits : 434393

Who is online

We have 94 guests online

Record

Most read articles


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени