real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало Новини Конкурси
Български (България) English (United Kingdom)
Конкурси
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ КАТО ПОД-ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА”, ФИНАНСИРАНА ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ >повечe

 • 28 ОБЛАСТНИ КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” – ПО ЕДИН ЗА ВСЯКА АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ - срок: 17.02.2016 г. >повечe

 • КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА В СТРАНАТА - срок: 17.02.2016 г. >повечe

 • КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА „ОЦЕНКА ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО” ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” - срок: 17.02.2016 г. >повечe

 •  КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ В ОБЛАСТТА НА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТУБЕРКУЛОЗА И МУЛТИРЕЗИСТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛОЗА (MDR-TB) - срок: 17.02.2016 г. >повечe

 • КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ПОСЕЩЕНИЯ В 13 ЗАТВОРА В СТРАНАТА ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА ”
  срок: 17.02.2016 г. >повечe

 • Краткосрочен консултант-лабораторен специалист, който да подпомага дейността на дългосрочния консултант в националната референтна лаборатория по туберкулоза в изпълнението на дейностите по подобряване на диагностиката на туберкулозата - срок: 15.01.2016 г. >повечe

 • КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАННО ОТКРИВАНЕ, ЛЕЧЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗА В ЗАТВОРИТЕ В ГРАД СОФИЯ, ЛОВЕЧ И БУРГАС - срок: 15.01.2016 г. >повечe

 • 28 областни координатори по програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” – по един за всяка административна област - срок: 25 юли 2013 г. >повечe

 • Kраткосрочни консултанти по Kомпонент 3 „Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България” на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” - срок: 23 октомври 2012 г. >повечe
 • Системен администратор, асистенти по мониторинг и оценка, старши асистент по финансово управление - срок: 12 октомври 2012 г. >повече
 • Kраткосрочен консултант по Компонент 3 „Намаляване разпространението на туберкулозата в затворите в България” на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”- срок: 11 юли 2012 г. >повече
 • Краткосрочен консултант по компонент 5: „Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромска общност”на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” - срок: 11 юли 2012 г. >повече
 • Краткосрочен консултант по Компонент 4 „Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост” на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” - срок: 11 юли 2012 г. >повече
 • Краткосрочен консултант по Компонент 5: „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” - срок: 11 юли 2012 г. >повече
 • Системен администратор - срок: 15 юни 2012 г. >повече
 • Програмни асистенти - срок: 15 юни 2012 г. >повече
 • DOTS мениджър (координатор) за област Хасково - срок: 4 май 2012 г. > повече
 • DOTS мениджър (координатор) за област София - срок: 24 февруари 2012 г. > повече
 • DOTS мениджър (координатор) за област Видин - срок: 27 януари 2012 г. > повече
 • DOTS мениджър (координатор) за област Велико Търново - срок: 27 януари 2012 г. > повече
 • DOTS мениджър (координатор) за област Шумен - 27 януари 2012 г. > повече
 • DOTS мениджър (координатор) за област София - срок: 21 декември 2011 г. > повече
 • DOTS мениджър (координатор) за област Варна - срок: 18 ноември 2011 г. > повече
 • Асистент бази данни към звено "Мониторинг и оценка" - срок: 09 ноември 2011 г. > повече
 • Програмен асистент - срок: 09 ноември 2011 г. > повече
 • Процедура за подбор на НПО по Компонент 4 - туберкулоза > повече

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да наеме


28 областни координатори по програма „укрепване на националната програма по туберкулоза” – по един за всяка административна област

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за областен координатор, лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в едно от следните лечебни заведения, утвърдени от Министъра на здравеопазването:
 1. Благоевград – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград” ЕООД;
 2. Бургас – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД;
 3. Варна – „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-физиатрични заболявания – Варна” ЕООД;
 4. Велико Търново – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – „Д-р Трейман” ЕООД;
 5. Видин – „Многопрофилна болница за активно лечение – „Света Петка” АД;
 6. Враца – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД;
 7. Габрово – „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Габрово” ЕООД;
 8. Добрич – „Многопрофила болница за активно лечение – Добрич” АД;
 9. Кърджали – „Многопрофилна болница за активно лечение –Д-р Атанас Дафовски” АД;
 10. Кюстендил – „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Никола Василиев” АД;
 11. Ловеч – „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян” ЕООД;
 12. Монтана – „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Стамен Илиев” АД
 13. Пазарджик – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД;
 14. Перник – „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник” ЕООД;
 15. Плевен – „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД;
 16. Пловдив – „Специализирана болница по пневмо – фтизиатрични заболявания за активно лечение – Димитър Петров Кудоглу” ЕООД ;
 17. Разград – „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – гр. Разград” АД;
 18. Русе – „Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД;
 19. Силистра – „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД;
 20. Сливен – „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Иван Селимински” АД;
 21. Смолян – „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Братан Шукеров” АД
 22. София град – „Медицински център за пневмо – фтизиатрични заболявания – София град” ЕООД;
 23. София област – „Специализирана болница за активно лечение по пневмо- фтизиатрични заболявания – София област” ЕООД;
 24. Стара Загора – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД;
 25. Търговище – „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД;
 26. Хасково – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания – Хасково” ЕООД;
 27. Шумен – „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД;
 28. Ямбол – „Многопрофилна болница за активно лечение – Св. Пантелеймон” АД.
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Предимства:

- стаж по специалността;

- практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);

- ползване на английски език.

 

Моля изпратете в срок до 25. 07. 2013 г.

Подробна автобиография (вж. приложения формуляр за професионална автобиография на електронната страница на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg)

 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен координатор)

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”,

финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

Kраткосрочни консултанти по компонент 3 „Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България” на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”

 Квалификационни изисквания:

 • Завършили висше образование в медицински колеж/университет с минимална образователно квалификационна степен „Професионален Бакалавър” ( еквивалентно на полувисше медицинско образование за придобилите специалност преди 2007 год.);

Практически опит:

 • Опит за развиване на знания, усъвършенстване на умения, повишаване на мотивацията и подобряване на отношението към работния процес и дейностите, които се извършват по Програмата в медицинския център/лечебно заведение на затвор Белене, затвор Бобов дол, затвор Бургас, затвор Варна, затвор Враца, затвор Ловеч, затвор Пазарджик, затвор Плевен, затвор Пловдив, затвор Сливен, затвор София, затвор Стара Загора, поправителен дом Бойчиновци;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опитът в реализирането на международни проекти е предимство;

 Основни задължения и отговорности:

 1. Осъществява връзка със сектор „МОМЛС” – ГДИН и следи за редовното       изготвяне на информационните справки;
 2. Попълва анкетна карта за скрининг на риска от туберкулоза на всеки новопостъпил лишен от свобода;
 3. Организира вземане на храчка за микробиологично (микроскопско и културелно) изследване за туберкулоза, и при извършване на туберкулинов кожен тест на Манту с 5 ТЕ ППД, съгласно „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода”;
 4. Регистрира и съвместно с представители на съвета на колектива в затвора съдейства за явяването на контактните лица в медицинския център/лечебното заведение за изследвания и диспансеризиране;
 5. Осъществява пряко наблюдение на лечението на пациентите с туберкулоза в продължителната фаза и на химиопрофилактиката на контактните им лица;
 6. Осъществява активна връзка с лабораторията в областното лечебно заведение за туберкулоза за своевременно предприемане на мерки при доказаните микробиологично пациенти с туберкулоза;
 7. Оказва съдействие при откриване на пациент с туберкулоза, който изтърпява наказание лишаване от свобода, за насочването му за провеждане на интензивна фаза на лечение в СБАЛЛС Ловеч;
 8. Осигурява явяването на контактните на доказаните пациенти с туберкулоза в МЦ на затвора за изследване и химиопрофилактика в съответствие с „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода” и „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция”;
 9. Приема и попълва редовно в „Картата за лечение на туберкулоза” даваните противотуберкулозни лекарствени продукти и нежеланите лекарствени реакции при регистриране на такива в продължителната фаза на лечението, в съответствие с назначенията от лекуващия лекар;
 10. Съдейства за предоставянето на цялостната медицинска информация на областното лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза, за да се осигурят лекарствените продукти, необходими за лечение на пациентите в продължителната фаза по реда определен в Наредба № 34 на МЗ от 2005 г.;
 11. Провежда и следи за спазването на лечението на болните с туберкулоза по съществуващия ред за пряко наблюдаване на лечението им, активно разпитва болния и своевременно информира лекуващия лекар за съобщените нежеланите лекарствени реакции от страна на прилаганите лекарствени продукти, като насочва болните към МЦ на затвора;
 12. При регистриране на прекъсване на лечението или неявяване на болния за контролен преглед съдейства за издирването му и гарантиране навременното продължаване на лечението;
 13. Съдейства за обучението на пациентите с туберкулоза за естеството на заболяването, необходимите мерки за контрол на инфекцията и необходимостта от правилно, непрекъснато и с достатъчна продължителност лечение с цел излекуване на болните;
 14. Съдейства за участието на персонала, пациентите с туберкулоза и лишените от свобода в програмите за обучение, провеждани по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България и Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”;
 15. Осигурява навременна и актуална информация на СБАЛЛС Ловеч при воденето на регистъра за туберкулоза, в необходимите срокове за съобщаване на случаите с туберкулоза и на изхода от лечението им;
 16. Съдейства за редовното водене на регистъра за суспектни и контактни на туберкулоза лица;
 17. При освобождаване на пациента, поради изтърпяване на наказанието или по друга причина, съдейства за насочването му към съответното областно лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза по местоживеене с цялата медицинска документация, епикриза, включително карта за прехвърляне на пациент с туберкулоза, карта за лечение на пациент с туберкулоза;
 18. Съвместно с представители на областното лечебно заведение за туберкулоза контролира пряко изследването, регистрирането на контактните на пациентите с туберкулоза, системното провеждане на химиопрофилактиката на туберкулозата на всички показани, необходимите контролни изследвания и резултатите от нея;
 19. Съдейства за добрата колаборация между областното лечебно заведение за туберкулоза и МЦ при затвора, при освобождаване на лишени от свобода пациенти с туберкулоза с адресна регистрация в областта, и при необходимост от продължаване на лечението им;
 20. Своевременно информира и търси съдействие от директора на МЦ,       и от областния DOTS мениджър при възникнали проблеми във връзка с изпълнението на задълженията си;
 21. Ежедневно документира резултатите от дейността си;
 22. Извършва и други дейности, пряко възложени от дългосрочния консултант по компомент 3 на Програмата и от Структура за управление на Програмата.

Моля изпратете в срок до 23 октомври 2012 г.

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Професионален Бакалавър"
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо;

 на адрес:                                                                              

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,търсят да назначат

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование;
 • Добро владеене на английски език;
 • Минимум 2 години стаж в областта на дейностите по работното задание;

Основни задължения и отговорности:

 • Операционни системи Microsoft Windows, XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/2007/2010, антивирусни продукти и друг вид приложен софтуер;
 • Windows Server 2003/2008, Microsoft Exchange 2007, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Sharepoint Server 2007, Microsoft Terminal Server, Active Directory
 • Мониторинг и поддържане на хардуерно устройство Juniper SSG140 служещо за защита от външни атаки и опит за проникване в системата
 • Инсталиране, поддържане и обновяване на (Abby Flexy Capture и друг вид софтуер) нужен за Е-системата за управление на документи
 • Поддръжка и архивиране на бази данни – MSSQL, MySQL
 • Работа с цифрови сертификати и универсални електронни подписи
 • Създаване на нива и права за достъп до е-информация по одобрени от ръководството правила
 • Осигуряване на пароли за достъп, цифрови сертификати и универсални електронни подписи
 • Идентифициране на индивидуалните и общи нужди от квалификация на персонала
 • Организиране и провеждане на индивидуално и групово обучение
 • Базово диагностициране на хардуерни проблеми и пренасочването им към сервиз при необходимост
 • Оптимизиране и поддържане на локалната мрежа в офиса
 • Файловата структура и архива на файловете
 • Архивиране на информацията
 • Участие в изготвяне на презентации, форматиране на документи, отпечатване и размножаване на документи
 • Поддържане на мултимедийна техника за презентации
 • Администриране и въвеждане на информация в уеб страниците: www.aidsprogram.bg и www.aids-bg.com
АСИСТЕНТИ ПО МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование, специалности Социология/ Здравен мениджмънт/ специализация Социална медицина са предимство
 • Отлично владеене на писмен и говорим английски език
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet)

Допълнителни умения:

 • Добри комуникативни, организационни и аналитични умения
 • Умения за работа в динамичен екип
 • Желание за развитие

 Практически опит:

 • Опитът в работа по международни проекти, и в частност в областта на мониторинга и оценка на такива проекти, е предимство.

 Основни задължения и отговорности:    

 • Изготвя кореспонденция;
 • Осъществява своевременна комуникация между всички консултанти и под-получатели;
 • Подпомага изграждането на цялостната система за мониторинг и оценка;
 • Подпомага разработването на оперативни процедури, форми за събиране на първична информация, форми за отчети за постигнатите резултати и форми за събиране на първични данни;
 • Разработва и поддържа система за архивиране на отчети на под-получатели и други доклади за изпълнението на програмата на хартиен носител и в електронен вариант;
 • Следи сроковете за представяне на доклади от под-получатели и консултанти;
 • Извършва преглед на отчети на под-получатели за съответствие с указанията за отчетност, както и за пълнота и качество на предоставената информация;
 • Подпомага обобщаването и анализа на информацията от отчети на под-получатели и консултанти;
 • Подпомага изготвянето на справки, текущи отчети и годишни доклади;
 • Участва в посещения с цел мониторинг и супервизия на под-получатели;
 • Организира и участва в семинари, обучения и работни срещи, свързани с координиране на дейностите по мониторинг и оценка;
 • Подпомага процесите, свързани с разработването и изпълнението на Национален план за мониторинг и оценка на ситуацията и отговора по отношение на ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Подпомага мениджъра в изпълнението на други административни задачи.

СТАРШИ АСИСТЕНТ ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Квалификационни изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Опит с финансово-счетоводната отчетност и/или изготвяне на бюджети
 • Минимум 4 години опит при реализирането на международни проекти
 • Добро владеене на писмен и говорим английски език

Допълнителни умения:

 • Познаване на финансовото законодателство
 • Умения за работа в динамичен екип
 • Желание за развитие

 Основни задължения и отговорности:

 • Подготовка и проверка на разходни документи и актуализиране на информационния масив за нуждите на финансовата отчетност по Програмата;
 • Изготвяне и попълване на електронни справки за признати разходи при отчитане на служебни аванси;
 • Комплектоване на документите на подотчетните лица и актуализиране на информационния масив за финансовата отчетност за подотчетни лица;
 • Проверка на пътни листа на служебни автомобили на Програмата, изготвяне и попълване на електронен вариант на справки за отчетените разходи за гориво;
 • Изготвяне на платежни нареждания и касови ордери;
 • Изготвяне на проекти на бюджети на подполучателите по Програмата;
 • Проверка на тримесечните финансови отчети на подполучателите за достоверност, допустимост и аритметична вярност;
 • Поддържане на информационен масив с данни за под-получателите.

Моля изпратете в срок до 12 октомври 2012 г.

 •  Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:                                                                         

Структура за управление на Програми, финнасирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Системен администратор, асистенти по мониторинг и оценка и старши асистент по финансово управление)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 

< начало


ПОКАНА № К3-1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,

финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ ПО

КОМПОНЕНТ 3 „НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” НА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ”

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование по специалността „Медицина“ и придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия ”
 • Придобита специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт”

Практически опит:

 • 5 (пет) години минимамален стаж в лечебно заведение на затвор, с опит за развиване на знания, усъвършенстване на умения, повишаване на мотивацията и подобряване на отношението към работния процес и дейностите, които се извършват по Програмата;
 • Добър административен опит за бързо констатиране на конкретни проблеми, и тяхното разрешаване с минимално закъснение при изпълнението на дейности по Програмата ;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит в реализирането на международни проекти е предимство.

Основни задължения и отговорности:

 • Участие в изготвянето на анализ на ситуацията по отношение на контрола на туберкулозата в местата за лишаване от свобода;
 • Участие в контрола по изпълнението на Методичното указание за контрол на туберкулозата в затворите;
 • Участие в изработването на информационни материали по проблемите на контрола на туберкулозата за лишените от свобода, медицинския и обслужващия персонал в системата на затворите;
 • Участие в посещенията с цел супервизия за изпълнението на DOTS в медицинските центрове на тринайсет затвора и в специализираните болници за лечение на лишени от свобода;
 • Обработване и системно отчитане на информацията по контрола на туберкулозата в местата за лишаване от свобода в съответствие с утвърдените форми и съгласно препоръките на СЗО;
 • Съдействие за включването на лечебните заведения, осъществяващи диагностика, лечение и контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода, в националната информационна система за съобщаване на болните с туберкулоза и регистриране на изхода от лечението им.

Моля изпратете в срок до 11 юли 2012 г.

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността медицина и документ за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”
 • Копие от диплома за придобита специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт”
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант-МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОКАНАТА ВЪРХУ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.mh.government.bg и www.tbprogram.bg  

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


ПОКАНА № К4-1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,

финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

ПО

КОМПОНЕНТ 4 „ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА СРЕД ЛИЦАТА, УПОТРЕБЯВАЩИ НАРКОТИЦИ; ЛИЦА С АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ; ДЕЦА НА УЛИЦАТА И БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ”

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование – социални/хуманитарни дейности; медицина; психология
 • Стаж по специалността - минимум 3 години

Практически опит:

 • Опит като лектор, обучител и групов водещ на обучения;
 • Опит в дейности по предоставяне на услуги сред лица, употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост; деца на улицата
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
 • Много добри комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип

Основни задължения и отговорности:

 • Участие като лектор, групов водещ и обучител при провеждането на обучителните семинари за местни екипи за работа на терен с целевите групи;
 • Участие в изготвянето на обучителни програми, информационни кампании и здравно-образователни материали и проучвания.

Моля изпратете в срок до 11 юли 2012 г.

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант-МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОКАНАТА ВЪРХУ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.mh.government.bg и www.tbprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


ПОКАНА № К5-1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

ПО

КОМПОНЕНТ 5: „ПОДОБРЯВАНЕ ОТКРИВАНЕТО НА СЛУЧАИ И УСПЕХА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В РОМСКА ОБЩНОСТ”

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование в областта на: медицината, психология, клинична социална работа, социална педагогика, специална педагогика, социални дейности;
 • Професионален опит – минимум 5 години в горепосочените дейности.

Практически опит:

 • Познаване на добрите световни практики за работа сред уязвими групи по отношение на контрол на туберкулозата;
 • Опит в следните области:
  • предоставяне на услуги за превенция и контрол на болести сред уязвими групи, включително ромска общност;
  • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи включително и ромска общност, превенция и контрол на туберкулоза;
  • обучение в комуникативни умения;
  • методически и практически опит в разработване на процедури и инструментариум за анализ на ситуацията и проучване на нуждите на целевите групи на Програмата/Компонента;
  • провеждане на интервюта, дискусии, водене на фокус-групи за събиране на конкретна информация;
  • изготвяне на въпросници и процедури за провеждане на здравни и социологични проучвания сред уязвими групи по отношения на знания, нагласи и поведения свързани с туберкулозата;
  • планиране, изготвяне, провеждане и контрол на изпълнението на здравно-образователна стратегия за превенция и контрол на туберкулозата в ромската общност;
  • методически и практически опит в разработване на квалификационни програми за местните екипи за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, работа с цялата общност, водене на случаи и проследяване на лечение, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
  • супервизия на професионалисти и пара-професионалисти, които предоставят консултиране и мотивиране на терен за намаляване на рисково поведение, водене на случай и други с цел поддържане на професионални стандарти за качество на услугите;
  • превенция на „прегаряне“ в професията на професионалисти и пара-професионалисти, които работят с уязвими групи;
  • разрешаване на конфликти и проблемни ситуации свързани с работа в екип и предоставяне на услуги сред уязвими групи;
  • наблюдение, мониториране и оценка на дейности по проекти за превенция и контрол на туберкулозата;
  • опит в обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
  • подбор и обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
  • изграждане на умения за работа в екип сред екипи, които работят по Програмата;
  • съдействие за организационно развитие на НПО, под-изпълнители на дейности по Програмата;
  • изграждане на регионални и национални мрежи за професионално предоставяне на услуги в областта на контрола на туберкулозата;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

Основни задължения и отговорности:

 • Провежда като водещ групово-динамични тренинги по планираното обучение за развиване на компетентност местните екипи за изпълнение на задачите, свързани с теренната мотивационна и обучителна работа по откриване на случаи и лечението на туберкулозата в ромска общност;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

Моля изпратете в срок до 11 юли 2012 г.

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и/или „бакалавър” в областта на: медицината, психология, клинична социална работа, социална педагогика, специална педагогика, социални дейности;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант-МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОКАНАТА ВЪРХУ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.mh.government.bg и www.tbprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


ПОКАНА № К4-1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”,

финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

ПО

КОМПОНЕНТ 4 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ЗА ГРУПИТЕ ВЪВ ВИСОК РИСК – БЕЖАНЦИ И ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ, ИМИГРАНТИ, МЛАДЕЖИ В РИСК, ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИ НАРКОТИЦИ, ЛИЦА С АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ”

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование - медицина; клинична психология; социални дейности
 • Стаж по специалността - минимум 3 години

Практически опит:

 • Опит като лектор, обучител и групов водещ на обучения в здравно-социалната сфера;
 • Опит в дейности в областта на предоставяне на услуги на лица от уязвими групи – лица, инжекционно употребяващи наркотици/ лица с алкохолна зависимост
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
 • Много добри комуникативни и организационни умения;

 Умения за работа в екип

 Основни задължения и отговорности:

 • Участие като лектор, групов водещ и обучител при провеждането на обучителните семинари за медицинския персонал от държавни и частни субституиращи и поддържащи програми, както и в местата за лечение на зависими лица.
 • Участие в изготвянето на обучителни програми, информационни кампании и здравно-образователни материали и проучвания

Моля изпратете в срок до 11 юли 2012 г.

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант-МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОКАНАТА ВЪРХУ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, можете да намерите на www.mh.government.bg и www.tbprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


ПОКАНА № К5-1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

ПО

КОМПОНЕНТ 5: „РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ЕФИКАСНИ ГРИЖИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В РОМСКА ОБЩНОСТ”

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование в областта на: медицината, психология, клинична социална работа, социална педагогика, специална педагогика, социални дейности;
 • Професионален опит – минимум 5 години в горепосочените дейности.

Практически опит:

 • Познаване на добрите световни практики за работа сред уязвими групи по отношение на контрол на туберкулозата;
 • Опит в следните области:
  • предоставяне на услуги за превенция и контрол на болести сред уязвими групи, включително ромска общност;
  • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи включително и ромска общност, превенция и контрол на туберкулоза;
  • обучение в комуникативни умения;
  • методически и практически опит в разработване на процедури и инструментариум за анализ на ситуацията и проучване на нуждите на целевите групи на Програмата/Компонента;
  • провеждане на интервюта, дискусии, водене на фокус-групи за събиране на конкретна информация;
  • изготвяне на въпросници и процедури за провеждане на здравни и социологични проучвания сред уязвими групи по отношения на знания, нагласи и поведения свързани с туберкулозата;
  • планиране, изготвяне, провеждане и контрол на изпълнението на здравно-образователна стратегия за превенция и контрол на туберкулозата в ромската общност;
  • методически и практически опит в разработване на квалификационни програми за местните екипи за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, работа с цялата общност, водене на случаи и проследяване на лечение, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
  • супервизия на професионалисти и пара-професионалисти, които предоставят консултиране и мотивиране на терен за намаляване на рисково поведение, водене на случай и други с цел поддържане на професионални стандарти за качество на услугите;
  • превенция на „прегаряне“ в професията на професионалисти и пара-професионалисти, които работят с уязвими групи;
  • разрешаване на конфликти и проблемни ситуации свързани с работа в екип и предоставяне на услуги сред уязвими групи;
  • наблюдение, мониториране и оценка на дейности по проекти за превенция и контрол на туберкулозата;
  • опит в обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
  • подбор и обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
  • изграждане на умения за работа в екип сред екипи, които работят по Програмата;
  • съдействие за организационно развитие на НПО, под-изпълнители на дейности по Програмата;
  • изграждане на регионални и национални мрежи за професионално предоставяне на услуги в областта на контрола на туберкулозата;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

Основни задължения и отговорности:

 • Провежда като водещ групово-динамични тренинги по планираното обучение за развиване на компетентност местните екипи за изпълнение на задачите, свързани с теренната мотивационна и обучителна работа по откриване на случаи и лечението на туберкулозата в ромска общност;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

Моля изпратете в срок до 11 юли 2012 г.

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и/или „бакалавър” в областта на: медицината, психология, клинична социална работа, социална педагогика, специална педагогика, социални дейности;
 • Сертификати за завършени курсове
 • Мотивационно писмо на български език;

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант-МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОКАНАТА ВЪРХУ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, можете да намерите на www.mh.government.bg и www.tbprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
търси да назначи
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Квалификационни изисквания:

 • висше образование;
 • добро владеене на английски език;
 • минимум 2 години стаж в областта на дейностите по работното задание;

Основни задължения и отговорности:

 • Операционни системи Microsoft Windows, XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/2007/2010, антивирусни продукти и друг вид приложен софтуер;
 • Windows Server 2003/2008, Microsoft Exchange 2007, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Sharepoint Server 2007, Microsoft Terminal Server, Active Directory
 • Мониторинг и поддържане на хардуерно устройство Juniper SSG140 служещо за защита от външни атаки и опит за проникване в системата
 • Инсталиране, поддържане и обновяване на (Abby Flexy Capture и друг вид софтуер) нужен за Е-системата за управление на документи
 • Поддръжка и архивиране на бази данни – MSSQL, MySQL
 • Работа с цифрови сертификати и универсални електронни подписи
 • Създаване на нива и права за достъп до е-информация по одобрени от ръководството правила
 • Осигуряване на пароли за достъп, цифрови сертификати и универсални електронни подписи
 • Идентифициране на индивидуалните и общи нужди от квалификация на персонала
 • Организиране и провеждане на индивидуално и групово обучение
 • Базово диагностициране на хардуерни проблеми и пренасочването им към сервиз при необходимост
 • Оптимизиране и поддържане на локалната мрежа в офиса
 • Файловата структура и архива на файловете
 • Архивиране на информацията
 • Участие в изготвяне на презентации, форматиране на документи, отпечатване и размножаване на документи
 • Поддържане на мултимедийна техника за презентации
 • Администриране и въвеждане на информация в уеб страниците: www.aidsprogram.bg и www.aids-bg.com

Моля изпратете в срок до 15 юни 2012 г.

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:

Структура за управление на Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000
(за конкурса за Системен администратор)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.
Допълнителна информация за Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.mh.government.bg
Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 < начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
търси да назначи
ПРОГРАМНИ АСИСТЕНТИ
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование;
 • Стаж по специалността минимум 1 година

Практически опит:

 • Добър административен опит;
 • Добър писмен и говорим английски език;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит в реализирането на международни проекти е предимство

Основни задължения и отговорности:

 • Оказва логистична и административна помощ на дългосрочния консултант по компонента при изпълнение на дейностите по компонента в рамките на Програмата;
 • Осъществява добра и своевременна комуникация между дългосрочния консултант, изпълнителите по компонента и всички други партньори и участници в изпълнението на компонента и Програмата, координирайки всички аспекти на дейността им;
 • Сътрудничи и отговаря пред дългосрочния консултант и Структурата за управление на Програмата по всички въпроси, свързани с работата по компонента и предоставя навременно нужните справки и информация;
 • Подпомага дългосрочния консултант при изготвяне на отчетни форми, план за доставки, бюджет и работни задания за под-получатели по компонента;
 • Подпомага технически дългосрочния консултант при изготвянето на работни задания за под-получатели и външни експерти / консултанти по компонента;
 • Следи техническото изпълнение на договорите с под-получателите по компонента;
 • Осигурява техническата и административна подкрепа на под-получателите по компонента при извършване дейностите от работното им задание;
 • Преглежда отчетите на под-получателите и на външни експерти / консултанти за пълнота и съответствие с формите за отчитане и всички други административни изисквания зададени от Структура за управление на Програмата;
 • Следи сроковете за представянето на доклади от под-получателите и на външни експерти / консултанти;
 • Подпомага дългосрочния консултант, като следи за изпълнение на утвърдения работен план и бюджет на компонента;
 • Подпомага дългосрочния консултант, като следи за изпълнението на плана за доставки на стоки и услуги по компонента;
 • Преглежда, завежда, препраща и следи кореспонденцията и документацията по компонента;
 • Отговаря за техническата и административна подкрепа и организация на работни срещи, семинари, обучения, работни групи и други събития.
 • Отговаря за окомплектоването и навременното представяне на отчетната документация за организираните събития към Структура за управление на Програмата;
 • Води и изготвя протоколи от срещи;
 • Организира служебни пътувания, изготвя и отчита командировъчни заповеди на участници в изпълнението на дейности по компонента съгласно Наредбата за командировки в страната и изискванията на Структура за управление на Програмата;
 • Отговаря на телефонни запитвания и координира срещи и ангажименти, свързани с изпълнението на дейностите по компонента ;
 • Извършва преводи от и на английски език възложени от дългосрочния консултант или от Структура за управление на Програмата;
 • Отговаря за наличностите на офис консумативи за нуждите на компонента, като подава заявки към Структура за управление на Програмата;
 • Други административни задачи, които могат да възникнат в хода на изпълнение на компонента и Програмата.

Моля изпратете в срок до 15 юни 2012 г.

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:
Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000
 (за конкурса за Програмни асистенти)
Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.
Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg
Hе се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да назначи

DOTS МЕНИДЖЪР (КООРДИНАТОР) ЗА ОБЛАСТ ХАСКОВО
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за DOTS мениджър (координатор), лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД, гр. Хасково;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);

Комуникативни и организационни умения;

 • Умения за работа в екип;

Предимства:

 • стаж по специалността;
 • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
 • ползване на английски език.

Моля изпратете в срок до 4 май 2012 г.

 • Подробна автобиография (вж. приложения формуляр за професионална автобиография на електронната страница на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg)
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен DOTS мениджър)
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да назначи

DOTS МЕНИДЖЪР (КООРДИНАТОР) ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за DOTS мениджър (координатор), лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в СБАЛПФЗ-София област ЕООД, гр. София;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);

Комуникативни и организационни умения;

 • Умения за работа в екип;

Предимства:

 • стаж по специалността;
 • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
 • ползване на английски език.

Моля изпратете в срок до 24 февруари 2012 г.

 • Подробна автобиография (вж. приложения формуляр за професионална автобиография на електронната страница на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg)
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен DOTS мениджър)
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да назначи

DOTS МЕНИДЖЪР (КООРДИНАТОР) ЗА ОБЛАСТ ВИДИН
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за DOTS мениджър (координатор), лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);

Комуникативни и организационни умения;

 • Умения за работа в екип;

Предимства:

 • стаж по специалността;
 • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
 • ползване на английски език.

Моля изпратете в срок до 27 януари 2012 г.

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен DOTS мениджър)
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало 


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да назначи

DOTS МЕНИДЖЪР (КООРДИНАТОР) ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за DOTS мениджър (координатор), лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, гр. Велико Търново;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);

Комуникативни и организационни умения;

 • Умения за работа в екип;

Предимства:

 • стаж по специалността;
 • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
 • ползване на английски език.

Моля изпратете в срок до 27 януари 2012 г.

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен DOTS мениджър)
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 < начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да назначи

DOTS МЕНИДЖЪР (КООРДИНАТОР) ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за DOTS мениджър (координатор), лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в СБАЛПФЗ-Шумен ООД, гр. Шумен;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);

Комуникативни и организационни умения;

 • Умения за работа в екип;

Предимства:

 • стаж по специалността;
 • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
 • ползване на английски език.

Моля изпратете в срок до 27 януари 2012 г.

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен DOTS мениджър)
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да назначи

DOTS МЕНИДЖЪР (КООРДИНАТОР) ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за DOTS мениджър (координатор), лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в СБАЛПФЗ-София област ЕООД, гр. София;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);

Комуникативни и организационни умения;

 • Умения за работа в екип;

Предимства:

 • стаж по специалността;
 • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
 • ползване на английски език.

Моля изпратете в срок до 21 декември 2011г.

 • Подробна автобиография (вж. приложения формуляр за професионална автобиография на електронната страница на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg)
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен DOTS мениджър)
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

търси да назначи

DOTS МЕНИДЖЪР (КООРДИНАТОР) ЗА ОБЛАСТ ВАРНА  
Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за DOTS мениджър (координатор), лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в СБАЛПФЗ-Варна ЕООД, гр. Варна;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);

Комуникативни и организационни умения;

 • Умения за работа в екип;

Предимства:

 • стаж по специалността;
 • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
 • ползване на английски език.

Моля изпратете в срок до 18 ноември 2011 г.

 • Подробна автобиография (вж. приложения формуляр за професионална автобиография на електронната страница на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg)
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (за конкурса за Областен DOTS мениджър)
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 < начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
търси да назначи

АСИСТЕНТ „БАЗИ ДАННИ” КЪМ ЗВЕНО „МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА”
Квалификационни изисквания:

• Висше образование, специалности Математика и информатика/ Статистика/; Информационни системи са предимство;
• Владеене на писмен и говорим английски език на работно ниво;
• Отлична компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Access, Outlook, Power Point; Internet);

Допълнителни умения:

• Комуникативни, организационни и аналитични умения;
• Умения за работа в екип;
• Умение за работа с SPSS или друга статистическа програма е предимство;

Практически опит:

• Опит в събиране, обобщаване, обработка и анализ на бази данни;
• Опит в работата с езици за статично и динамично създаване на уебстраници (HTML и PHP) и езици за създаване на заявки в бази данни (SQL) e основно предимство;

Основни задължения и отговорности:

• Отговаря за коректното въвеждане на информация и правилна експлоатация на специализирани компютърни приложения /бази данни/ за въвеждане на първична и агрегирана информация;
• Отговаря за поддържането на актуални бази данни;
• Методически подпомага консултанти и под-получатели с оглед коректното въвеждане на информация и правилна експлоатация на специализирани компютърни приложения;
• Подпомага актуализирането на структурата и функционалните връзки между съществуващите модули, както и при разработването на нови модули на базите данни в съответствие с развиващите се информационни потоци и конкретните нужди от регистриране, събиране, обработване и обобщаване на информация;
• Подпомага разработването на оперативни процедури, форми за отчети за постигнатите резултати и форми за събиране на първична информация, както и формуляри за осъществяване на контрол върху качеството на информацията;
• Подпомага обработването на въведената информация като изготвя периодични справки от въведените данни;
• Участва в посещения с цел мониторинг и супервизия на под-получатели;
• Участва в семинари, обучения и работни срещи, свързани с координиране на дейностите по мониторинг и оценка;
• Подпомага Мениджъра по мониторинг и оценка в процесите, свързани с разработването и изпълнението на национална база данни за мониторинг и оценка на ситуацията и отговора по отношение на ХИВ/сексуално предавани инфекции/туберкулоза;

Моля изпратете в срок до 09 ноември 2011 г.

▫ Подробна автобиография на български език и английски език;
▫ Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
▫ Сертификати за завършени курсове;
▫ Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

(за конкурса за Асистент бази данни)
Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.
Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 < начало


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
търси да назначи

ПРОГРАМЕН АСИСТЕНТ

Квалификационни изисквания:

• Висше образование (предимство е образование в областта на медицината);
• Най-малко една година административен опит;
• Добър писмен и говорим английски език;
• Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
• Много добри комуникативни и организационни умения;
• Умения за работа в екип;
• Опит в реализирането на международни проекти е предимство

Основни задължения и отговорности :

• Изготвяне и предоставяне на кореспонденция, становища, доклади, протоколи и др.;
• Следене за своевременното изпълнение на дейностите, заложени в работните планове;
• Преглед на отчети на под-получатели за изпълнение на заложените в работните задания дейности;
• Изготвяне на контролни листа за плащане на консултанти след преглед на отчетите за пълнота, форма на отчитане и съответствие на отчетените дейности със заложените в работните им задания;
• Осъществяване на добра и своевременна комуникация между всички консултанти и под-получатели;
• Обобщаване на справки, отнасящи се до изпълнението на дейностите.
• Техническо оформяне на работни задания, изготвяне на договори с под-получатели и консултанти;
• Съдействие при организиране на семинари, обучения и работни срещи;

Моля изпратете в срок до 09 ноември 2011 г.

▫ Подробна автобиография на български език и английски език;
▫ Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
▫ Сертификати за завършени курсове;
▫ Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000
(за конкурса за Програмен асистент)


Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

< начало


Процедура за подбор на НПО-Компонент 4 - туберкулоза

Процедура за подбор на НПО, обявена със заповед №РД29-1446/20.09.2011 г. на Министъра на здравеопазването, за реализиране на дейности по компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск–бежанци и търсещи убежище; имигранти”

В изпълнение на Заповед за стартиране на процедура за подбор на неправителствена организация и сформиране на работна комисия за подбор № РД 29-1446/20.09.2011г. на министъра на здравеопазването, беше обявен конкурс за под-получател по компонент 4  (целева група „Имигранти”, на територията на областен център София) на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”.
В регламентирания срок за заявяване на интерес за участие в процедурата (07.10.2011г.), не бяха подадени документи за участие от нито една неправителствена организация.АСИСТЕНТ ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК, ЕПИДЕМИОЛОГ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,

финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

 АСИСТЕНТ ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

 Квалификационни изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на писмен и говорим английски език

Допълнителни умения:

 • Познаване на финансовото законодателство
 • Умения за работа в динамичен екип
 • Желание за развитие

Практически опит:

 • Опит с финансово-счетоводната отчетност и/или изготвяне на бюджети
 • Опит при реализирането на международни проекти е предимство

Основни задължения и отговорности:

 • Подготовка и проверка на разходни документи и актуализиране на информационния масив за нуждите на финансовата отчетност по Програмата;
 • Изготвяне и попълване на електронни справки за признати разходи при отчитане на служебни аванси;
 • Комплектоване на документите на подотчетните лица и актуализиране на информационния масив за финансовата отчетност за подотчетни лица ;
 • Проверка на пътни листа на служебни автомобили на Програмата, изготвяне и попълване на електронен вариант на справки за отчетените разходи за  гориво;
 • Изготвяне на платежни нареждания и касови ордери;
 • Изготвяне на проекти на бюджети на подполучателите по Програмата;
 • Проверка на тримесечните финансови отчети на подполучателите за достоверност, допустимост и аритметична вярност;
 • Поддържане на информационен масив с данни за под-получателите.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование – бакалавър;
 • Опит на подобна позиция мин.1 година.
 • Добър писмен и говорим английски език;
 • Отлична компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);  

Допълнителни умения:

 • Много добри комуникационни умения
 • Умения за работа в динамичен екип
 • Желание за развитие

Основни задължения и отговорности:

 • Водене на кореспонденция;
 • Изготвяне и поддържане на система за входяща и изходяща кореспонденция;
 • Актуализиране на списъка със задачи за изпълнение, възложени от Директора на Програмата и следене за спазването на сроковете за изпълнение;
 • Извеждане на докладни записки, заповеди и договори по Програмата;
 • Приемане и регистриране на всички телефонни разговори на Директора на Програмата;
 • Организиране на срещите на Директора на Програмата;
 • Осъществяване на добра и своевременна комуникация между Директора на Програмата, консултантите, под-получателите и всички други участници в Програмата;
 • Подпомагане изготвянето на договори и/или анекси с под-получателите и консултантите;
 • Водене на протоколи от работни срещи и заседания;
 • Води регистър и следи за спазването на сроковете за представяне на докладите от служители на Програмата;
 • Подпомага организирането на семинари, обучения и работни срещи ;
 • Други административни задачи, които могат да възникнат в хода на изпълнение на Програмата. 

  < начало


ЕПИДЕМИОЛОГ

Квалификационни изисквания:

 • Висше медицинско образование, трудов стаж в областта на надзора на заразните болести ще бъде предимство.
 • Писмен и говорим английски език.
 • Работа с MS Office (Word, Excel, Outlook, Power point), Internet.
 • Опит в обработване на статистикческа информация и владеене на статистически софтуерни продукти ще бъде предимство.

Отговорности:

 • Разработва индикатори за мониториране на тенденциите за разпространение на инфекцията и за изменение на поведението на уязвимите групи.
 • Участва в работни групи за разработването на нормативни актове, инструкции, указания, обучителни материали, формуляри, протоколи и други материали за нуждите на епидемиологичния надзор на ХИВ/СПИН.
 • Събира обработва и анализира демографска, здравна, поведенческа и социално-икономическа информация, имаща връзка с разпространението на ХИВ/СПИН у нас.
 • Отговаря за поддържане на актуална база данна с индикаторите за епидемиологичен надзор
  • Участие във валидиране на даните за страната, съобщавани с различни отчетни форми.
  • Изготвя периодични отчети, анализи и прогнози за разпространението на ХИВ/СПИН в страната и в света, като се съобразява с наличните база данни и ги предоставя на заинтересованите страни.
  • Отговаря за запазване на конфиденциалността на информацията.
  • Осъществява връзка с национални и международни институции, имащи отношение към епидемиологичния надзор на ХИВ/СПИН.

Моля изпратете в срок до 17 август 2011 г.

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

 на адрес:

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Асистент по финансово управление/Административен сътрудник/Епидемиолог)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 < начало

 


 

 

Търсене

Календар

април 2013
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 455056

Кой е онлайн

В момента има 91 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени