real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Resources

Ръководство ИС ТБ

Partners

Добри практики - НПО

Home Методически указания
Български (България) English (United Kingdom)
Методически указания
PDF Print E-mail

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ, ДИАГНОЗА, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА С ЛАТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ -

Приложение към
Заповед № 28-29/27.01.2011г.

mu hivtb

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗА -

Приложение към
Заповед № РД 09_42/04.03.2010г.

mu5 2010

МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РЕЗИСТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА -

Приложение към
Заповед № РД 09-54/29.01.2010г.

mu10.12.2009 Page 01

МEТОДИЧНО УКАЗАНИЕ ЗА КОНРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ -

Приложение към
Заповед РД 09-690/10.12.2009г.

3 08.12.2009

МEТОДИЧНО УКАЗАНИЕ ЗА КОНРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА -

Приложение към
Заповед РД 09-677/08.12.2009г.

mu2009

МEТОДИЧНО УКАЗАНИЕ ЗА РАННА ДИСГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА ЗА ЛЕКАРИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -

Приложение към
Заповед РД-09-634А/23.12.2008г.

mu1 2009

МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА -

Приложение към
Заповед РД-09-412/25.08.2008г.

 

Statistics

Content View Hits : 455082

Who is online

We have 93 guests online

Record

Most read articles


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени