real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало За програмата Резюме - Кръг 8
Български (България) English (United Kingdom)

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България",
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Резюме - Кръг 8

Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” се финансира съгласно Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по между Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването и Министерство на здравеопазването (в качеството му на Главен получател на Безвъзмездна помощ № BUL-809-G03-T), ратифицирано със закон, от Народно събрание (ДВ, бр. 15 от 2010 г) и обнародвано в ДВ бр.30 от 20.04.2010 г.
Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” допълва Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд (BUL-607-G02-T). Кандидатстването по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” бе продиктувано от откриването на програмни несъответствия в Националната програма по туберкулоза и в Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, които поставиха предизвикателства пред изпълнението им. За да се справи с тези несъответствия, Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза реши да кандидатства за допълнителна помощ от Глобалния фонд. Първата фаза за изпълнение на Периода за изпълнение на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” е с период 1 март 2010 г. - 29 февруари 2012 г., Като продължителността на Програмата е 28 февруари 2015 г.

 

Основна цел на програмата и стратегии за постигане на целта

Основната цел на Програмата е да се осигури устойчивост в изпълнението на Националната програма по туберкулоза чрез прилагане на висококачествени диагностика и лечение на туберкулозата и подобрен контрол на мултирезистентната туберкулоза.

Основни стратегии:

 • Укрепване на мрежата от лаборатории с оборудване, позволяващо извършването на качествено изследване на културите и тестване за лекарствена чувствителност за всички пациенти с белодробна туберкулоза с цел подобряване контрола на мултирезистентните форми на туберкулоза;
 • Улесняване на достъпа към здравни заведение за диагностика на туберкулоза на хората, живеещи в труднодостъпни региони и рисковите групи;
 • Осигуряване на наблюдение на пациентите с туберкулоза по време на продължителната фаза на лечението;
 • Откриване на лицата, които са контактували с пациенти с туберкулоза с цел навременното откриване на инфектиране лица и предоставяне на лечение, ако това е необходимо;
 • Подобряване защитеността на медицинския персонал срещу възможно инфектиране с туберкулоза.

Компоненти на програмата

Компонент 1. Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата
Компонент 2. Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България
Компонент 3. Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свобода
Компонент 4. Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост:
Компонент 5. Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност:

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Общото население
 • Лица, лишени от свобода
 • Ромска общност
 • Инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост
 • Бежанци и лица, търсещи убежище
 • Имигранти
 • Млади хора в риск, живеещи в специализирани институции
 • Деца на улицата и юноши в социални заведения
 • Медицински персонал

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ СРЕД ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

 • Разширяване на географския обхват на дейностите по скрининг, грижи и лечение на туберкулоза за групите във висок риск, включително двете нови целеви групи: имигранти и младежи в риск, живеещи в специализирани институции, в 21 нови региони на страната;
 • Мотивиране на рисковите групи чрез предоставяне на материални стимули, хранителни пакети, консултиране и разработване на материали по здравна промоция, както и превода им на няколко езика;
 • Обучение на социални работници в областта на грижите за пациенти с туберкулоза;
 • Промоция на дейности, свързани със застъпничество, комуникация и социална мобилизация чрез обучение на равни;
 • Провеждане на скрининг за откриване на засегнати от туберкулоза, препращане към здравни заведения за медицински преглед и диганостициране на туберкулозата, и предоставяне на семействата и близкото обкръжение специализирано консултиране и мотивация;
 • Подкрепа на ДОТ сред пациентите с туберкулоза от ромската общност чрез раздаване на стимули и хранителни пакети;
 • Обучение по въпросите на превенцията, лечението и подкрепата на туберкулозата.

 

 

Търсене

Календар

април 2013
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 455062

Кой е онлайн

В момента има 96 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени