real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало За програмата Резюме - Кръг 6
Български (България) English (United Kingdom)

Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България",
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Резюме - Кръг 6

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” се финансира съгласно Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването (в качеството му на Главен получател на Безвъзмездна помощ № BUL-607-G02-T). Споразумението e обнародвано в ДВ бр.36 от 04.04.2008 г.
Първият двугодишен период от изпълнението на Програмата бе със срок от 01 ноември 2007 г. до 31 декември 2009 г (Фаза 1). България получи изключително висока оценка за изпълнението на Фаза 1 и бе поканена от Глобалния фонд да кандидатства за продължаване на финансирането. От началото на 2010 година стартира продължението на Програмата във Фаза 2, която обхваща периода 1 януари 2010 г. до 31 октомври 2012 г., след сключване на Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, ратифицирано със закон в ДВ бр. 62 от 2010 г. и публикувано в ДВ бр. 70 от 07.09.2010 г.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА И стратегии за постигане на целта

Основната цел на Програмата е да се намали бремето на туберкулозата в България чрез намаляване на новооткритите случаи на туберкулоза и увеличаване на успешния изход от лечението на туберкулоза. Тази цел ще бъде достигната чрез: укрепване на инфраструктурата и развитие на капацитет в националната здравна система; изграждане на национална система за епидемиологичен надзор на туберкулозата; изпълнение на ефективни стратегии за съвременна диагностика и качествено лечение; дейности по превенция, грижи и подкрепа, насочени към групите в най-висок риск; изграждане на национална система за външен контрол на качеството на лабораторната диагностика; мониторинг и оценка на ситуацията и отговор на проблема.

Основни стратегии:

 • Укрепване на капацитета за управление, изпълнение, мониторинг и оценка на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата
 • Подобряване на качеството на лабораторната диагностика на туберкулозата
 • Предоставяне на висококачествено лечение на пациентите с туберкулоза в съответствие с международните стандарти
 • Подобряване на профилактиката и контрола на мултирезистентната туберкулоза и коинфекцията ХИВ/туберкулоза
 • Намаляване разпространението на туберкулоза сред групите във висок риск
 • Активно въвличане на първичната здравна помощ чрез общопрактикуващите лекари, местата за лишаване от свобода, неправителствените организации и общностите в контрола на туберкулозата

Компоненти на програмата

Компонент 1. Укрепване на управлението и координацията на Националната програма за контрол на туберкулоза;
Компонент 2. Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България;
Компонент 3. Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България;
Компонент 4. Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост; младежи в риск; бежанци и лица, търсещи убежище;
Компонент 5. Подобряване откриването на случаи и успеха при лечение на туберкулозата в ромската общност;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ - БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Хора, живеещи с туберкулоза
 • Лица, лишени от свобода
 • Ромска общност
 • Интервенозни наркомани и лица с алкохолна зависимост в местата за лечение на зависимости
 • Бежанци и лица, търсещи убежище
 • Деца на улицата и юноши в дневни центрове и детски домове
 • Медицинския персонал в лечебните заведения за туберкулоза и микробиологичните лаборатории
 • Общопрактикуващи лекари и медицински сестри в първичната здравна помощ
 • Медицински специалисти и друг персонал в местата за лишаване от свобода

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ СРЕД ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

 • Провеждане на рутинни процедури за скрининг за туберкулоза сред високорисковите групи и едновременно мотивиране на рисковите групи чрез предоставяне на материални стимули за извършване на скрининг; консултиране на БК положителни случаи, оказване на подкрепа за започване на лечение и насочване към лечебни заведения от сътрудник на терен в общността от НПО;
 • Осигуряване на наблюдение при вземането на лекарства по време на продължителната фаза на лечението;
 • Провеждане на информационни кампании за туберкулоза на регионално ниво;
 • Контрол на прякото наблюдаване на лечението за пациенти в продължителната фаза на лечение;
 • Обучение по въпросите на превенцията, лечението и подкрепата на туберкулозата.
 • Разкриване на здравни центрове в общността за подпомагане работата по превенция и контрол на туберкулозата.
 

Търсене

Календар

април 2013
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 455071

Кой е онлайн

В момента има 93 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени