real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало Новини Актуални новини
Български (България) English (United Kingdom)
Актуални новини

04.02.2016 г.

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ > повече

24.03.2015 г.

СТАРТИРА КАМПАНИЯ „ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”  ПО ТУБЕРКУЛОЗА ПОД МОТОТО „ОТКРИЙ, ЛЕКУВАЙ, ИЗЛЕКУВАЙ ВСЕКИ!”

С 3 % са намалели болните от туберкулоза у нас през 2014 година в сравнение с 2013 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”. През тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото: „ОТКРИЙ, ЛЕКУВАЙ, ИЗЛЕКУВАЙ ВСЕКИ!”.

По повод  на деня в 25 лечебни заведения по туберкулоза ще се проведат Дни на „Отворени врати” > повече

23.03.2015 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 24 март 2015 г. (вторник) от 12.00 часа в Министерство на здравеопазването, ет. 4, д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването, ще открие пресконференция по повод Световния ден за борба с туберкулозата под надслов «Открий, лекувай, излекувай всеки».

В пресконференцията ще участват:

-  Д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването

- Д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”

- Д-р Мария Замфирова, държавен експерт, дирекция „МПСДП”, МЗ

- Проф. д-р Петко Минчев, началник Клиника по детска пневмология и фтизиатрия при СБАЛББ „Св. София” ЕАД – гр. София, национален консултант по детска пневмология и фтизиатрия

- Доц. д-р Донка Стефанова, началник Клиника по туберкулоза при СБАЛББ „Св. София” ЕАД – гр. София

Във връзка със Световния ден за борба с туберкулозата от понеделник стартира кампанията Седмицата на „Отворени врати” за безплатни прегледи по туберкулоза в цялата страна - списък на болниците >>>

10.02.2015 г.

ОБЛАСТНИ КООРДИНАТОРИ, МИКРОБИОЛОЗИ И ПАТРОНАЖНИ СЕСТРИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В ОБЛАСТТА НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

От 12 до 14 февруари 2015 г. в хотел „Родина" в гр. София ще се проведе обучение на 25 лекари, които отговарят за контрола на туберкулозата на областно ниво (DOTS мениджъри), 33-ма микробиолози и на 58 патронажни сестри. Събитието е организирано по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. По време на тридневното обучение ще се представят постиженията по Програмата, Концептуалното предложение за продължение на Програмата по туберкулоза, новите дефиниции на Световната здравна организация (СЗО) за случаи с туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) и етапите на въвеждането им. В допълнение към това ще се разгледат външната оценка на качеството на микробиологичната диагностика на туберкулозата в България и молекулярно – генетични методи за микробиологична диагностика на туберкулозата, както и обновената версия на Информационната система за регистриране на случаите с туберкулоза. > повече

25.09.2014 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА В 28 ОБЛАСТНИ ГРАДА

До края на месец септември в двадесет и девет областни лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза ще се проведе Седмица на «Отворените врати». През този период ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи, в т.ч. оценка на риска чрез анкета, консултации, прегледи и изследвания. Инициативата е на Министерството на здравеопазването. Кампанията се организира от Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. > повече

04.09.2014 г.

Покана за подаване на идейни предложения за подготовка на концептуално предложение пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

обявява Процедура и критерии за разглеждане на идейни предложения при подготовката на концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България, съгласно новия модел за финансиране, въведен от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария >повече

14.07.2014 г.

2 478 души сА СКРИНИРАНИ за туберкулоза по време на ЮНСКАТА „Седмица на ОТВОРЕНИ ВРАТИ”

Общо 2 478 пациенти се подложиха на скрининг за риск от туберкулоза чрез анкетна карта по време на юнската кампанията за безплатни прегледи за туберкулоза „Седмица на Отворени врати”. От тях 1 569 лица бяха консултирани и прегледани за туберкулоза. Желаещите да се изследват за това заболяване бяха консултирани в специализираните лечебни заведения във всички 28 областни градове.  >повече

10.07.2014 г.

Пети Конгрес на  Българското дружество по белодробни болести

В периода 5-8 юни 2014 г. в Интер Експо Център, гр. София се проведе Пети конгрес на Българското дружество по белодробни болести. В Симпозиум „Туберкулозата – Terra cognita et incognita”  бе изнесена презентация на тема „Фактори, свързани с изхода от лечението на случаите с мултирезистентна туберкулоза в България за периода 2009 – 2011 г. от екип в състав: В. Миланов, Д. Стефанова, М. Замфирова, Т. Върлева, Е. Бачийска, А.Колева, А. Янева. В същия симпозиум, екип в състав Е. Бачийска, С. Йорданова, Ю.Асенова, Я.Тодорова, А. Байкова и Т. Кантарджиев изнесоха презентация на тема „Микробиологична диагностика на туберкулозата в България – външна оценка на качеството, 2013“.  >повече

12.06.2014 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА В 28 ОБЛАСТНИ ГРАДА

От 16 – 20 юни 2014 г. ще се проведе Седмица на «Отворените врати» в двадесет и осем областни лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза. През този период ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи, в т.ч. оценка на риска чрез анкета, консултации, прегледи и изследвания.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването. Кампанията се организира от Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария>повече

24.03.2014 г.

СТАРТИРА КАМПАНИЯ „ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” ПО ТУБЕРКУЛОЗА ПОД МОТОТО „ОТКРИЙ, ЛЕКУВАЙ, ИЗЛЕКУВАЙ”

С 15 % са намалели болните от туберкулоза у нас през 2013 година в сравнение с 2012 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на МЗ. По повод на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март в 29 лечебни заведения по туберкулоза ще се проведат Дни на „Отворени врати”. През тази година денят се провежда под мотото: „ОТКРИЙ, ЛЕКУВАЙ, ИЗЛЕКУВАЙ”. >повече

27.11.2013 г

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕДСТАВИ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТУБЕРКУЛОЗАТА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА

ОБЩО 86 436 ЛИЦА ОТ РИСКОВИТЕ ГРУПИ СА ОЦЕНЕНИ ЗА РИСКА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД

В България се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза през последните четири години. Това стана ясно по време на Националната среща за представяне на добри практики в контрола на туберкулозата и мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) при работа сред уязвимите групи. Заболеваемостта в страната е намаляла от 37.1 на 100 000 през 2007 г. до 26.6 на 100 000 население през 2012 г. През 2012 г. са регистрирани 2 280 болни с туберкулоза – със 127 по-малко в сравнение с 2011 г., когато болните от туберкулоза са били 2 407.  По данни на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България с успешен изход от лечението са над 85% от новите пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне. >повече

28.03.2013 г

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН НА СЗО

През 1993 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви туберкулозата за световен здравен проблем, който се нуждае от спешни мерки за действие. През 1995 г. СЗО разработи и лансира стратегия за пряко наблюдавано лечение на туберкулозата в съкратени срокове, наречена DOTS (Directly Observed Therapy, Short course). >повече

22.03.2013 г

ИНИЦИАТИВИ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА - 24 МАРТ 2013 Г. В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА В СТРАНАТА >повече

22.03.2013 г

БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗАТА У НАС НАМАЛЯВАТ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА

С 126 души са намалели болните от туберкулоза у нас през 2012 година в сравнение с 2011 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на МЗ. По повод на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март в 12 лечебни заведения по туберкулоза ще се проведат Дни на „Отворени врати”. През тази година денят се провежда под мотото: „Призвани сме да победим туберкулозата - за нас и нашите деца!”. >повече

25.02.2013 г

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”: · за „ромска общност” на територията на област Сливен. >повече

25.02.2013 г

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”: · за „имигранти, бежанци и лица, търсещи убежище” за София. >повече

16.01.2013 г

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА В БЪЛГАРИЯ”

Министерският съвет одобри проект на споразумение за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и българското Министерство на здравеопазването. Документът ще бъде подписан при условията на последваща ратификация >повече

05.10.2012 г

ПРОГРАМАТА ПО ТУБЕРКУЛОЗА, ФИНАНСИРАНА ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД, СЪДЕЙСТВА ЗА „РОМА ПРАЙД”

„Стига!” на дискриминацията срещу ромите ще кажат неправителствени организации от цяла България по време на втория по рода си „Рома прайд”, предвиден за 6 октомври 2012 г. За втора поредна година в повечето европейски страни ще се проведе антирастистката кампания „Рома прайд” („Гордостта на ромите”). Инициативата възниква във Франция благодарение на ЕГАМ, Европейското гражданско антирасистко движение, когато през октомври 2011 г. правозащитни организации се обединяват срещу противоромска политика на френското правителство и организират шествия в големи европейски градове под мотото „Доста!” („Стига!”) .>повече

24.09.2012 г

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА В 28 ОБЛАСТНИ ГРАДА

От 24 – 29 септември 2012 г. ще се проведе „Седмица на отворените врати” в двадесет и девет областни лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза. През този период ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи, в т.ч. оценка на риска чрез анкета, консултации, прегледи и изследвания. >повече

24.09.2012 г

DOTS МЕНИДЖЪРИ И ПАТРОНАЖНИ СЕСТРИ СЕ ОБУЧАВАХА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОИНФЕКЦИЯТА ТУБЕРКУЛОЗА/ХИВ

На 20 и 21 септември 2012 г. в парк-хотел „Родина” в гр.София се проведе обучение на 28 лекари, които отговарят за контрола на туберкулозата на областно ниво (DOTS мениджъри) и на 100 патронажни сестри. Събитието бе организирано по Програма „Подобряване на контрол на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. >повече

07.08.2012 г

Резултати от проведена процедура за подбор на неправителствени организации съгласно Заповед № РД 29-968/18.06.2012г. на Министъра на здравеопазването за реализиране на дейности по Компонент 4 на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” В изпълнение на Заповед за стартиране на процедура за подбор на неправителствени организации (НПО) и сформиране на работна комисия за подбор № РД 29-968/18.06.2012г. на Министъра на здравеопазването, беше проведен конкурс за под-получатели за изпълнение на дейности по компонент 4 на територията на община Свиленград и област Русе на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”. В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 2 неправителствени организации, които бяха оценени и класирани, както следва. >повече

20.06.2012 г

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”:

• за „млади хора в риск” на територията на област Русе;

• за „бежанци” на територията на община Свиленград;

• за „имигранти” на територията на гр. София >повече

04.06.2012 г

Mинистерството на здравеопазването организира безплатни прегледи за туберкулоза в 28 областни града

От 04 - 08 юни 2012 г. ще се проведе „Седмица на отворените врати” в двадесет и девет областни лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза. През този период ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи, в т.ч. оценка на риска чрез анкета, консултации, прегледи и изследвания. Инициативата е на Министерството на здравеопазването. Кампанията се организира от Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. По време на четирите „Седмици на отворените врати” през изминалата година общо 19 048 лица са скринирани с анкета за риска от туберкулоза. На 12 528 лица са проведени прегледи и изследвания за туберкулоза, от които със заболяването са диагностицирани общо 215 души, а 705 лица са с латентна туберкулозна инфекция, на които е проведена химиопрофилактика. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за безплатен достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот. >повече

20.03.2012 г

Болните от туберкулозата у нас намаляват за трета поредна година

С 242 души са намалели болните от туберкулоза у нас през 2011 година в сравнение с 2010 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на МЗ. По повод на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март в редица лечебни заведения по туберкулоза ще се проведат Дни на „Отворени врати”. През тази година денят се провежда под мотото: „Да спрем туберкулозата, да запазим живота!”. >повече

12.03.2012 г

Финансови отчети

на програмите, финансирани от глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария за 2011 г. >повече

12.03.2012 г

Информация за пресата

От 2004 година, когато стартираха Програмите, финансирани от Глобалния фонд – „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на националната програма по туберкулоза” – до началото на 2012 г. в страната са постъпили над 41 милиона евро за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза. >повече

10.03.2012 г

Подкрепа на Програмите от БСБАЛПФЗ-Русе

Д-р Димитър Граматиков - РУСЕ
Управител на СБАЛПФЗ-Русе-ЕООД и DOTS мениджър област Русе. Прочетете ТУК. >повече

09.03.2012 г

Подкрепа на Програмите от Белодробна болница – Габрово

От д-р Антония Колева, DOTS мениджър на област Габрово. >повече

09.03.2012 г

Oценка на Глобалния фонд за програмите, изпълнявани в България

Писмо относно изпълнението на споразуменията на Глобалния фонд в България от портфолио мениджъра Валерий Чернявский. >повече

09.03.2012 г

Писмо до Премиера

от дългосрочните консултанти по програмите, финансирани от глобалния фонд прочетете >тук.

07.03.2012 г

Открито писмо на неправителствени организации, работещи по програмите, финансирани от глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария

На 02 и 04 март на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването и на 04 март във вестник „Преса” се тиражират неверни, злонамерени или извадени от контекста данни за изразходвани ресурси и получени заплати в Министерството на здравеопазването по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. > повече

05.03.2012 г

Отговор на публикации на сайта на център за защита правата в здравеопазването

По силата на сключени споразумения, Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (ГФ) предоставя безвъзмездна помощ на България за изпълнението на три програми: „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на националната програма по туберкулоза”. Целта на програмите е да се намали разпространението на ХИВ и туберкулоза в страната чрез намаляване на рисковото поведение сред групите в риск и да се осигури достъп на болните до грижи и качествено лечение. Публикацията на сайта на ЦЗПЗ съдържа изцяло невярна и изопачена информация, като се започне от самото заглавие „11 784 829 лева от Глобалния фонд минали през МЗ за 2010 и 2011”. През 2010 г. и 2011 г. от безвъзмездната помощ на ГФ по трите програми в Министерство на здравеопазването са постъпили общо 35 398 205 лева, а усвоените средства по тях са в размер на 29 969 056 лева. По трите програми за борба със заболяванията са сключени 233 договора за финансиране и изпълнение на дейности с подполучатели на територията на цялата страна, в т.ч. 122 договора с неправителствени организации (НПО) и 111 договора с лечебни и здравни заведения.

Целият отговор на неверните и изопачени публикации на цзпз прочетете >тук.

28.12.2011 г

Mинистърът на здравеопазването откри реновирано отделение в София за лечение на туберкулоза при деца

Днес министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов откри реновирания сектор за лечение на деца с открити форми на туберкулоза в СБАЛББ „Света София“ ЕАД – София. За ремонта са отделени 368 хил. лв. от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Това е петият ремонт на белодробни клиники, който се извърши през тази година със средства на Глобалния фонд. Реновирани бяха и пневмо-фтизиатричното отделение при СБАЛПФЗ - Варна, отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана, отделението по белодробни болести и фтизиатрия в СБАЛЛС в затвора в Ловеч и сектора за лечение на MDR-TB в СБАЛББ – Габрово. > повече 

27.12.2011 г

215 лица с туберкулоза бяха открити по време на седмиците на отворени врати през цялата година

5 124 лица в цялата страна бяха скринирани с анкета за туберкулоза по време на декемврийската седмица на отворените врати в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в цялата страна. На 3 337 лица са проведени прегледи и изследвания за туберкулоза. >повече 

05.12.2011 г

В 29 болници в страната се преглежда безплатно за туберкулоза

От 5 до 9 декември в 29 лечебни заведения в страната се провеждат безплатни прегледи за туберкулоза. В този период всеки, желаещ да се изследва за това заболяване, може да бъде консултиран в специализираните лечебни заведения във всички 28 областни градове. „Седмицата на отворените врати” се организира от Министерството на здравеопазването и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. >повече 

20.10.2011 г

Процедура за подбор на НПО, обявена със заповед №РД29-1446/20.09.2011 г. на Министъра на здравеопазването, за реализиране на дейности по компонент 4 "Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск–бежанци и търсещи убежище; имигранти" >повече

18.10.2011 г

На 19 октомври в 15.30 ч. представители на Програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, ще открият реновираното Пневмо-фтизиатрично отделение на „СБАЛПФЗ–Варна”.> повече

18.10.2011 г

На 18 октомври министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, откри реновираното отделение за стационарно лечение на пациенти с мултирезистентна туберкулоза в “Специализираната болница за лечение на белодробни заболявания” в Габрово. > повече

11.10.2011 г

Утре, 12 октомври от 15 ч., министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов ще открие реновираното отделение по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” в Монтана. > повече

03.10.2011г.

3 144 ДУШИ СЕ ИЗСЛЕДВАХА ЗА ТУБЕРКУЛОЗА ПО ВРЕМЕ НА „СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”

3 144 души се възползваха от безплатните прегледи и консултации за туберкулоза по време на „Седмицата на отворените врати”. Тя се организира от МЗ и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Това е третата седмица на отворените врати от началото на годината досега. > повече

14.09.2011г.

Гражданския сектор и държавните институции обединяват усилията си за превенция на туберкулоза сред мигрантите и бежанците в България.

На 16 и 17 септември в Пловдив ще се проведе обучение на 38 представители на неправителствени организации за работа сред групите в риск по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (мигранти, бежанци и млади хора в риск), както и на институции-партньори. > повече

09.9.2011 г.

В 29 БОЛНИЦИ В СТРАНАТА ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ БЕЗПЛАТНО ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

От 12 до 16 септември в 29 лечебни заведения в страната /виж списъка/ ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза . В този период всеки, желаещ да се изследва за това заболяване, ще бъде приет и консултиран в специализираните лечебни заведения във всички 28 областни градове. „Седмицата на отворените врати” се организира от Министерството на здравеопазването и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. > повече

07.9.2011 г.

ЛЕКАРИ И ПАТРОНАЖНИ СЕСТРИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛАТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛОЗА

От 8 до 10 септември в София ще се проведе обучение на 28 лекари, които отговарят за контрола на туберкулозата на областно ниво (DOTS мениджъри) и на 56 патронажни сестри. На семинара ще се разгледат проблемите на латентната туберкулоза в България, ще се представи „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция” и обновената версия на информационната система. > повече
03.6.2011г.

В 29 БОЛНИЦИ ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ БЕЗПЛАТНО ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

От 6 до 10 юни ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в 29 болници (виж списъка) в страната. Седмицата на отворените врати се организира от МЗ, „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007- 2011 година”, и програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. > повече

01.6.2011г.

35 ДЕЦА В СБАЛББ ”СВ. СОФИЯ” ПОЛУЧИХА ПОДАРЪЦИ ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ

Плодове, сладкиши и балони получиха децата от Детската клиника по белодробни болести към СБАЛББ ”Св. София” по случай Деня на детето - 1 юни. Подаръците бяха раздадени от представители на Дирекция „Управление на специализирани донорски програми” и на Структурата за управление на програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на здравеопазването. > повече

 

 

 

Mинистерството на здравеопазването организира безплатни прегледи за туберкулоза в 28 областни града


От 04 - 08 юни 2012 г. ще се проведе „Седмица на отворените врати” в двадесет и девет областни лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза. През този период ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи, в т.ч. оценка на риска чрез анкета, консултации, прегледи и изследвания. Инициативата е на Министерството на здравеопазването. Кампанията се организира от Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. По време на четирите „Седмици на отворените врати” през изминалата година общо 19 048 лица са скринирани с анкета за риска от туберкулоза.  На 12 528 лица са проведени прегледи и изследвания за туберкулоза, от които със заболяването са диагностицирани общо 215 души, а 705 лица са с латентна туберкулозна инфекция, на които е проведена химиопрофилактика. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за безплатен достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот.

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 455078

Кой е онлайн

В момента има 95 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени