real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
Home
Български (България) English (United Kingdom)
Program To Improve the Tuberculosis Control in Bulgaria

По време на обучението се представи информация за заболяването и дейностите и се дискутираха възможности за съвместна работа на неправителствените организации и лечебните заведения със социалните институции за подкрепа и грижа на засегнатите ключови уязвими общности на местно ниво. За участници в обучението бяха поканени представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, Регионални дирекции за социално подпомагане, социални дирекции към общини, неправителствени организации и др.  Обучението се проведе на 12, 13 и 14 септември 2016 г. в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен.

18tb

 

20tb

 

5tb

 

 

 

 

 

За област Благоевград
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
БЛАГОЕВГРАД” ЕООД
Гр. Благоевград
ул.
„Цанко Церковски” No 4
Диагностично
-
консултативно отделение
13
-
17 юни
За област Бургас
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
БУРГАС” ЕООД
гр. Бургас
ул. „Ген. Гурко” No 64
20
-
24 юни
За област Варна
„СПЕЦИА
ЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ВАРНА” ЕООД
гр. Варна
ул. „Мануш войвода” No 11А
13
-
17 юни
За област Велико Търново
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
„Д
-
Р ТРЕЙМАН
” ЕООД
гр. Велико Търново
местност „Света гора”
стационар
20
-
24 юни
За област Видин
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА ПЕТКА”
АД
гр. Видин
ул. „Цар Си
меон Велики” No 119
Отделение по Пневмология и Фтизиатрия
-
ПФО Диспансер
1
3
-
17 юни
За област Враца
“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
ул. „Ген. Леонов” No 93
Диагностично
-
консултат
ивно отделение
13
-
17 юни
За област Габрово
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ
ГАБРОВО” ЕООД
гр. Габрово
кв. „Дядо Дянко”
ул. „Д
-
р К. Въгленов” No 1
17
-
24 юни
За област Добрич
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ДОБРИЧ” АД
гр. Добрич
ул. "Панайот Хитов" No 24
13
-
17 юни
2
За област Кърджали
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
-
Д
-
Р АТАНАС
ДАФОВСКИ” АД
гр. Кърджали
бул. „Беломорски” No53
пневмо
-
фтизиатрично отделение VI
-
ти етаж
13
-
17 юни
За област Кюстендил
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д
-
Р НИКОЛА
ВАСИЛИЕВ” АД
гр. Кюстендил
пл. „17
-
ти януари” No 1
14
-
17 юни
За област Ловеч
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ
-
ТРОЯН” ЕООД
гр. Троян обл. Ловеч
ул. „Васил Левски” No 253
В приемно
-
консултативния кабинет
1
3
-
17 юни
За област Монтана
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
-
Д
-
Р СТАМЕН
ИЛИЕВ” АД
гр. Монтана
ул. „Сирма войвода” No 2
13
-
17 юни
За област Пазарджик
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИ
ЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ПАЗАРДЖИК” ЕООД
гр. Пазарджик
ул. „Болнична” No 15 ет. 2
20
-
24 юни
За област Перник
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ
ПЕРНИК” ЕООД
гр. Перник
местност „Голо бърдо”
13
-
17 юни
За област Плевен
„УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Д
-
Р ГЕОРГИ
СТРАНСКИ” EAД
гр. Плевен
ул. „Кирил и Мет
одий” 20
Отделение за диспансерно наблюдение на
болни с пневмофтизиатрични заболявания
13
-
17 юни
За област Пловдив
„УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
СВЕТИ ГЕОРГИ”
ЕАД
гр. Пловдив
бул. „Пещерско шосе“ No 66
13
-
17 юни
За обл
аст Разград
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН
РИЛСКИ”
РАЗГРАД” АД
гр. Разград
ул. „Коста Петров” No 2
20
-
24 юни
3
За област Русе
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИ
Е ЗА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Д
-
Р
ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ
-
РУСЕ” ЕООД
гр. Русе
ул. „Алея Лилия” No 1
20
-
24 юни
За област Силистра
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
СИЛИСТРА” АД
гр. Силистра
ул. „Петър Мутафчиев” No 80
Пневмо
-
фтизиатрично отделение на
МБАЛ
-
Силистра
-
АД
13
-
17
юни
За област Сливен
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
-
Д
-
Р ИВАН
СЕЛИМИНСКИ” АД
гр. Сливен
ул. „Сергей Румянцев” No2
ОПФ
-
ФС
приемен кабинет
20
-
24 юни
За област Смолян
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
-
Д
-
Р БРАТАН
ШУКЕРОВ” АД
гр. Смолян
бул.”България” No 2
в пневмо
-
фтизиатричен кабинет
13
-
17 юни
За София
-
град
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
НА БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ
„СВ. СОФИЯ”
Гр. София
бул.”Акад.Ив.Гешов” No 19
13
-
17 юни
За София
-
град
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СОФИЯ ГРАД” ЕООД
гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”
No 78
20
-
24 юни
За София
-
област
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД
гр. София
бул. „Сливница” No 309
Консултативно диагностичен блок на
СБАЛП
ФЗ
-
София област
13
-
17 юни
За област Стара Загора
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СТАРА ЗАГОРА” ЕООД
гр. Стара Загора
ул. „Армейска” No 11
13
-
24 юни
За област Търговище
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
А
КТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ТЪРГОВИЩЕ” АД
гр. Търговище
кв. „Запад”
20
-
24 юни
4
За област Хасково
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО
-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ХАСКОВО” ЕООД
гр. Хасково
ж.к. „Болярово” No2
13
-
17 юни
За област Шумен
„МНОГОПРОФИ
ЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ШУМЕН” АД
гр. Шумен
ул. „Васил Априлов” No 63
в приемeн кабинет на фтизиатрично
отделение на МБАЛ
Шумен
20
-
24 юни
За област Ямбол
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ
ПАНТЕЛЕЙМОН
ЯМБОЛ“ АД
гр. Ямбол
ул. „Панайот Хитов” No 30
13
-
17 юни
Last Updated on Monday, 31 October 2016 16:23
 

Statistics

Content View Hits : 455087

Who is online

We have 97 guests online

Record

Most read articles


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени