real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
Начало
Български (България) English (United Kingdom)

Покана за подаване на идейни предложения за подготовка на концептуално предложение пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

обявява

 

Процедура и критерии за разглеждане на идейни предложения при подготовката на концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България, съгласно новия модел за финансиране, въведен от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

С писмо от 12 март 2014 г. г-н Марк Елдън-Едингтон, Директор „Управление на Програми“ на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария изпрати уведомително писмо до членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ с условията за кандидатстване по Новия модел на финансиране на Глобалния фонд („New Funding Model”).

Съгласно условията на Глобалния фонд, Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ може да подаде искане за финансиране на дейности по превенция и контрол на туберкулозата в страната под формата на концептуално предложение за финансиране (“concept note”) при условие, че държавата докаже 60% финансово участие по проблемите на заболяването.

С въвеждането на Новия модел на финансиране, продължителността на изпълнението на безвъзмездната помощ е за период от три години.

Документацията свързана с Новият модел на финансиране на Глобалния фонд е достъпна на следния адрес http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/single/applicationmaterial/

Членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ одобриха датата 15 октомври 2014 г. за кандидатстване пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в България, съгласно новия модел за финансиране.

Подготовка на проектните документи за изготвяне на концептуално предложение за кандидатстване е възложена на експертна работна група, която е сформирана със заповед на министъра на здравеопазването, заместник-председател на Националния съвет.

 

Процедура и график за подготовка на идейни предложения от всички заинтересовани институции и организации:

 1. Подаване на идейни предложения за включване в концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България, съгласно новия модел за финансиране, въведен от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария - до 17.09.2014 г.
 2. Разглеждане на подадените предложения от работната комисия - до19.09.2014 г.
 3. Представяне на оценка и обратна връзка към всички заинтересовани страни за подадените предложения - до 24.09.2014 г.
 4. Представяне на документацията за кандидатстване на членовете Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ за широко обсъждане и одобрение - до 06.10.2014 г.
 5. Изпращане на концептуално предложение до Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в България, съгласно новия модел за финансиране. – до 15.10.2014 г.

Формат на идейните предложения:


Идейните предложения да са в обем до 3 печатни страници и да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Заглавие на идейното предложение;
 2. Име и адрес за обратна връзка на организацията/институцията, изготвила предложението;
 3. Времева рамка за изпълнението на дейностите, заложени в идейното предложение /начален и краен срок/;
 4. Резюме на идейното предложение /до 300 думи/;
 5. Оценка на размера, характеристиките и нуждите на целевата група на идейното предложение съгласно насоките по кандидатстване;
 6. Описание на основната цел/цели, модули и интервенции съгласно насоките за кандидатстване;
 7. Количествени индикатори за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на планираните резултати;
 8. Предложение за размер на бюджет за изпълнението на идейното предложение по дейности и области на предоставяне на услуги;

7 критерии за оценка на идейните предложения за включване:

 1. Подходите, заложени в идейните предложения трябва да представят интервенции, които са в съответствие с най-добрите международни практики (Стратегия за спиране на туберкулозата на Световната Здравна Организация и Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г. и Стратегическите насоки на Глобалния фонд за инвестиции за Източна Европа и Централна Азия „Turning the Tide against HIV and Tuberculosis“)

 2. Предложените интервенции да съответстват на основната стратегия и принципи на настоящата Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата 2012-2015 г.

 3. Целите, дейностите и индикаторите следва да са формулирани конкретно, да са измерими, и да имат ясна връзка помежду си и да бъдат представени съгласно новата терминология на Глобалния фонд – с модули и интервенции

 4. Предложеният бюджет да е ясно планиран и аргументиран

 5. Да описват как целевата група е била включена в разработването на идейното предложение и/или ще бъде включена в изпълнението на планираните дейности

 6. Предложените цели, задачи и дейности да са постижими и измерими

 7. Подходите, заложени в идейните предложения да отчитат човешките права и равнопоставеността на половете, както и необходимостта от премахване на стигмата и дискриминацията срещу хората, засегнати от туберкулозата и други уязвими групи.

Документите трябва да бъдат изпратени на хартиен носител на адрес:


Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. „Св. Неделя" № 5

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Относно: Идейни предложения за включване в концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България

 

Документите трябва да бъдат изпратени и на електронна поща на адрес:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Крайният срок за изпращане на идейни предложения е 17 септември 2014 г., като за документите на хартиен носител важи пощенското клеймо.

Идейните предложения да бъдат изготвени на български език.

Водещ език при изготвяне на концептуалното предложение на страната е английският език.

При необходимост от допълнителна информация, моля задавайте Вашите въпроси на електронна адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложения:

 

ОФИЦИАЛНО ПИСМО ПОКАНА ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД от 12.03.2014 г  >>>

ФОРМУЛЯР НА КОНЦЕПТУАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ >>>

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА КОНЦЕПТУАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  >>>

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК >>>

 

  

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 383199

Кой е онлайн

В момента има 137 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени